Radio Slobodna Evropa: Na vratima Evrope 20.8.2017.

U emisiji Radija Slobodne Evrope pod nazivom Na vratima Evrope, emitovanoj 20.8.2017. godine bilo je riječi o nedavno objavljenim Alternativnim odgovorima organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije. U emisiji su ispred Inicijative govorili Inela Hadžić, koordinatorica Inicijative i Tijana Cvjetićanin, priređivačica Alternativnih odgovora.

Inela Hadžić je predstavila motive organizacija civilnog društva prilikom izrade ovakvog dokumenta i upoznala slušatelje sa njegovom sadržinom. Navela je da je ovo primjer koji pokazuje i državi da je moguće u kratkom roku dati odgovore na tražena pitanja. Organizacije ovim odgovorima žele da predstave svoju perspektivu i informacije kojim raspolažu u pojedinim oblastima, pretežno oblasti ljudskih prava, vladavine prava i zaštite manjina, naglasila je Inela Hadžić.

Tijana Cvjetićanin govorila je odnosu Bosne i Hercegovina i EU prema navedenom Upitniku , naglašavajući da je prilikom izrade korišten isti princip kao i prilikom izrade Alternativnog izvještaja koji Inicijativava objavljuje svake godine.

Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije predstavljaju zajednički napor organizacija i pojedinaca uključenih u rad Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovina da pruže dio odgovora na Upitnik Evropske komisije za BiH. Kompletan dokument možete pronaći na sljedećem LINK-u.

Spomenutu emisiju možete poslušati na sljedećem LINK-u.

Emisija Na vratima Evrope inače se bavi vijestima, analizama, reportažama i drugim sadržajima o procesu integracije BiH u Evropsku uniju i NATO.