RTRS (Dnevnik 3): Presjek svih problema u BiH

Dnevnik 3, RTRS, maj 2019.

Iako je mišljenje Evropske komisije u Sarajevu predstavljeno kao važan korak ka punopravnom članstvu u EU, BiH zapravo nije dobila preporuku Evropske komisije da zaslužuje kandidatski status. Javnost je shvatila da nas je Brisel samo potapšao po ramenu, ali da još nismo za njih. Mišljenje koje je stiglo iz Evropske komisije samo po sebi ne predstavlja nikakav korak naprijed u kontekstu evropskih integracija, već je to samo jedna od stvari u nizu koje moraju da se dese prije sticanja kandidatskog statusa. Mišljenje EK nije ni pozitivno ni negativno, svih 14 prioriteta navedenih u mišljenju su zapravo presjek problema u BiH na koje je dosada EU žmirila.