Saopštenje Inicijative za monitoring europskih integracija: “Pozdravljamo odluku o otvaranju pregovora između BiH i EU – vrijeme je za suštinski iskorak u ispunjavanju reformi na putu prema članstvu BiH u EU”

Inicijativa za monitoring EU integracija, kao jedina koalicija nevladinih organizacija koja prati proces pregovaranja i pristupanja EU, pozdravlja odluku o otvaranju pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Nakon formalnog otvaranja pregovora, vrijeme je da se institucije BiH vrate ozbiljnom radu na ispunjavanju neophodnih uslova na koje se referiralo Europsko vijeće. Ovo je tek prvi korak u dugom radu na približavanju EU standardima, te je neophodno angažovanje svih raspoloživih kapaciteta koje ova zemlja ima. Da bi BiH napravila stvarni iskorak u ovom smislu, neophodno je implementirati sve predviđene korake i pristupiti participativnom procesu integrisanja u EU zajednicu.

Godišnji izvještaji ove Inicijative, kao i više domaćih i međunarodnih analiza, pokazale su da bh. vlasti nisu sistemski pristupile ispunjavanju uslova, te da su neki od reformskih zakona predstavljali samo “kozmetičke promjene”, a najčešće su usvajani u hitnim postupcima – bez prilike za ozbiljnu uključenost civilnog društva i stručne javnosti. Zemlja se i dalje suočava sa sljedećim izazovima:

Nedostatak napretka u provedbi reformi: unatoč odluci o otvaranju pregovora, i dalje smo, kao društvo, suočeni s minimalnim napretkom u implementaciji ključnih reformi potrebnih za članstvo. Bosni i Hercegovini i dalje preostaje usvajanje niza reformi, uključujući zakon o sudovima BiH, stvaranje uslova za funkcioniranje mehanizma koordinacije te priprema i usvajanje programa za primjenu pravne stečevine EU;

Snažan međunarodni pritisak i geopolitičke okolnosti kao osnov za približavanje zemlje punoj integraciji s EU: članice Inicijative zahtijevaju od donosioca odluka jasnije komuniciranje o značaju geopolitičkih okolnosti koje su nastale nakon invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine te utjecaj ovih promjena na europskom tlu na otvaranje pregovora s BiH. Također, utjecaj međunarodnih posrednika, kao i prisustvo Europske unije u BiH, igrali su primarnu ulogu kod usvajanja dijela reformi te donošenju odluke o otvaranju pregovora;

– Proces usvajanja zakona i donošenja odluka, koji su bili ključni za otvaranje pregovora, obilježeni su nedostatkom transparentnosti kroz provedbu hitnih postupaka usvajanja zakona bez adekvatnih konzultacija s civilnim sektorom i javnošću: očekujemo da procesi budu transparentniji te da se kroz proces europskih integracija vrati povjerenje građana_ki u institucije naše zemlje.

Uzimajući u obzir navedene izazove, odluka o otvaranju pregovora predstavlja priliku da se procesi usvajanja reformi vrate u institucije, uz davanje značajnije uloge ekspertima i civilnom društvu, s ciljem osiguranja najboljih benefita za građane_ke BiH.

Inicijativa za monitoring europskih integracija poziva donosioce odluka da preuzmu odgovornost za provedbu reformi te osiguraju uključivanje civilnog društva i građane_ke u procese odlučivanja. Također, članice Inicijative napominju donosioce odluke da će, tek po usvajanju i provedbi reformi uslijediti screening proces (analiza usklađenosti zakonodavstva zemlje kandidata s europskim propisima), čime će Bosna i Hercegovina imati jasnu sliku o perspektivi Bosne i Hercegovine i približavanju zemlje Europskoj uniji.

Inicijativa za monitoring europskih integracija će nastaviti pratiti naredne korake te će insistirati na kvalitetu zakonskih rješenja koji će kreirati demokratski i funkcionalan sistem.