Stanje ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

Stanje ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Doprinos izvještaju o napretku BiH u EU integracijama Sarajevskog otvorenog centra Autor: Sarajevski otvoreni centar Publikacija je na engleskom jeziku PDF verziju možete preuzeti ovdje.