Saopštenje: Predlažemo učešće organizacija civilnog društva u radnoj grupi za izmjene Zakona o ombudsmanu za ljudska prava

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, kao koalicija trideset respektabilnih organizacija civilnog društva okupljenih oko pitanja demokratizacije, vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava, u maju mjesecu ove godine uputila je dopis predsjedavajućem i članovima Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmena za ljudska prava BiH. U dopisu smo … Continued