U pripremi Alternativni izvještaj za BiH 2016

10985305_788419814611626_4869364096270016049_nInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH započela je sa izradom Alternativnog izvještaja za BiH 2016. Alternativni izvještaj za BiH 2016 predstavlja izvještaj čiji je cilj da se iz ugla civilnog društva predstavi aktuelno stanje kada su u pitanju evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Imajući na umu da zvanični Izvještaj za BiH kojeg objavljuje Evropska komisija predstavlja politički izvještaj, mišljenja smo da kroz objavljivanje Alternativnog izvještaja možemo uticati na njegov sadržaj. Upravo zbog toga se Alternativni izvještaj objavljuje nekoliko mjeseci prije objavljivanja zvaničnog Izvještaja, u nadi da će to imati uticaja na formulisanje zvaničnog Izvještaja.

Alternativni izvještaj za BiH 2016 će se fokusirati na pitanja:

  • demokratije i funkcionalnosti države,
  • vladavine prava i korupcije,
  • ljudskih prava i zaštite manjina,
  • medija i slobode izražavanja,
  • tranzicijske pravde i
  • na određena ekonomsko-socijalna pitanja.

Na izradi Alternativnog izvještaja za BiH 2016 rade članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, svaka u polju onoga za šta je kao organizacija sepcijalizirana. Do sada objavljene Alternativne izvještaje, kao i komparativne analize sa zvaničnim Izvještajem možete pronaći na našoj web stranici u sekciji Publikacije.

Ukoliko i vi želite da date svoj doprinos za određene oblasti koje će izvještaj obuhvatiti, svoje sugestije nam možete poslati na [email protected].