Uloga organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovina u kreiranju politika EU u kontekstu procesa pridruživanja

Juni, 2020.

Uloga organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovina u kreiranju politika EU u kontekstu procesa pridruživanja, autorice Lejle Gačanice.

(Ova publikacija predstavlja drugu od ukupno dvije publikacije na temu uloge organizacija civilnog društva u kreiranju politika u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji – da li i kako organizacije civilnog društva prioritiziraju proces pridruživanja EU, posebno šta EU finansira u BiH kada je u pitanju proces EU integracija. Prva publikacije je dostupan ovdje.)

Evropska unija podržava rad OCD-a u BiH kroz programe određene da doprinesu procesu pridruživanja i ulozi OCD-a onako kako je EU vidi. Ipak, u slučaju BiH, da li je način na koji su OCD finansirane (procedure, teme, projekti, evaluacija) adekvatan potrebama države? Da li to i kako utiče na ulogu OCD-a u kreiranju politika EU u kontekstu procesa pridruživanja?

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.