Uvedite bezvizni režim u zemljama šengena za građane/ke Kosova

Flag_of_Kosovo.svgOrganizacije civilnog društva sa područja Zapadnog Balkana pozivaju institucije Evropske unije i države članice Evropske unije:

UVEDITE BEZVIZNI REŽIM U ZEMLJAMA ŠENGENA ZA GRAĐANE/KE KOSOVA

 

Bez namjere da zalazimo u politička pretresanja statusa Kosova i rasprave o tome da li je Kosovo nezavisna država ili ne, mi, predstavnici/e organizacija civilnog društva sa područja Zapadnog Balkana pozivamo Evropsku uniju da odmah ukine vize građanima/kama Kosova.

Vjerujemo da pravo bezviznog kretanja u zemljama Šengena koje mi uživamo treba biti dodijeljeno i građanima/kama Kosova. Pravo na slobodu kretanja osporeno je građanima/kama Kosova, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, budući da zahtjevi za vize oduzimaju mnogo vremena i sredstava, te ih većina građana/ki Kosova nije u mogućnosti dobiti, što ih stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na građane/ke drugih balkanskih država kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija čiji su se građani/ke, prije ukidanja viza, suočavali sa istim poteškoćama.

Pozivamo i sve vlade država Zapadnog Balkana da nastave ulagati u pomirenje i saradnju, te nastave sa izgradnjom stabilnog i mirnog Balkana i zajedničke budućnosti u Evropi. Svi građani/ke trebali/e bi imati slobodu kretanja na cijeloj teritoriji Balkana i Evrope. Pozivamo sve države da ukinu postojeće prepreke na graničnim prijelazima i vizne režime na bilateralnom nivou, kao što je režim između Bosne i Hercegovine i Kosova.

Budućnost Balkana je u slobodnom i stabilnom susjedstvu. Svi/e građani/ke Balkana, uključujući i građane/ke sa Kosova, trebaju imati ista prava i mogućnosti.

Ovdje možete pronaći listu zemalja Šengena.

Poziv je inicirala
Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine
(www.eu-monitoring.ba)

a podržale su ga sljedeće mreže:

Ovaj poziv podržavaju i sljedeće organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana:

Bosna i Hercegovina
Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sarajevo; Asocijacija za demokratske inicijative, Sarajevo; Udruženje za dijalog u porodici i društvu “Mali koraci”, Sarajevo; Banjalučko Udruženje Kvir Aktivista; BH Novinari, Sarajevo; Centar za građansku suradnju, Livno; Centar za političke studije, Sarajevo; Centar za mlade “Kvart”, Prijedor; Forum građana Tuzle; Fondacija “Cure”, Sarajevo; Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo; Fondacija OneWorld-Platforma za Jugoistočnu Evropu, Sarajevo; “Budućnost”, Modriča; Helsinški parlament građana Tuzle; Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj; Kvinna till Kvinna ured u BiH, Sarajevo; Fondacija “Mozaik”, Sarajevo; Nansen Dijalog Centar, Sarajevo; Mirovna Akademija, Sarajevo; PEN Centar BiH, Sarajevo; proMENTA socijalna istraživanja, Sarajevo; Prava za sve, Sarajevo; Sarajevski otvoreni centar; Zašto ne? Sarajevo; Žene ženama, Sarajevo; Glas žene, Bihać; Omladinski resursni centar, Tuzla; Inicijativa mladih za ljudska prava, Sarajevo;

Srbija
Labris – Organizacija za lezbejska ljudska prava, Beograd; Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beograd; Heinrich Boell Stiftung – Regionalna kancelarija u Beogradu; Regionalni centar za manjine, Beograd; PU ”Lokal pres” Kragujevac