Večernji list: Radilo više od 1000 državnih službenika, a odgovori ostali nepotpuni

Tekst objavljen u novinama Večernji list, mart 2019.

Nakon što je Vijeće ministara BiH na dodatni upitnik Europske komisije dalo nepotpune ili uopćene odgovore iz Inicijative za monitoring europskih integracija BiH traže od čelnika vlasti da upoznaju bh. javnost na koja to pitanja nisu u stanju točno i potpuno odgovoriti.

Nema pripreme

“Podsjećamo javnost na kašnjenje od pet (5) mjeseci za pripremu odgovora na dodatna pitanja, kao i prethodno čekanje od više od godinu na odgovore na osnovna pitanja iz upitnika Europske komisije. Upozoravamo javnost da, i osim čekanja i kašnjenja, odgovor BiH na više od 20 dodatnih pitanja iz različitih oblasti glasi: ‘Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija’. Među ovim pitanjima nalazi se i ono iz političkih kriterija koje traži razloge o neizvršenju trinaest odluka Ustavnog suda BiH, ali je zastupljen i velik broj pitanja iz poglavlja 22. Regionalne politike i koordinacija strukturnih instrumenata, kao i poglavlje 26. Obrazovanje i kultura. Zabrinjavajuće je da Mehanizam koordinacije nije uspio odgovoriti na vrlo jednostavna pitanja iz oblasti obrazovanja, kao što su nadležnosti i uloge pojedinih ministarstava na različitim razinama, informacije o aktivnostima Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koliko često se sastajala Konferencija ministara obrazovanja u BiH, koje su nadležnosti i odgovornosti pedagoških zavoda itd. Nadalje, nisu pripremljeni odgovori na pitanje o aranžmanima za registraciju privatnih obrazovnih ustanova, zatim o strategijama i reformama sustava obrazovanja te informacije o provedbi akcijskog plana za izradu i provođenje kvalifikacijskoga okvira u BiH za razdoblje 2014. – 2020. Također, nisu navedeni podaci o provedbi referentnog okvira EU-a (Obrazovanje i obuka 2020.) koji su dostupni kod državne Agencije za statistiku, niti su dostavljene informacije o kontinuiranom usavršavanju nastavnog kadra.

Nedostatak informacija

Posebno ističemo da BiH nije pripremila informacije o provedbi zajedničke jezgre nastavnih planova i programa na svim razinama vlasti u zemlji, niti o tome kakvi su postojeći aranžmani za prelazak učenika iz nadležnosti jednog pod nadležnost drugog obrazovnog tijela u BiH. Evidentno je da su institucije u BiH još jednom neuredno i nepravodobno obavile svoje obveze na putu europskih integracija te da Mehanizam koordinacije nije uspio pokazati svoju učinkovitost ni na drugom ispitu u vidu pripreme odgovora na dodatna pitanja Europske komisije”, stoji u zahtjevu Inicijative za monitoring europskih integracija BiH. Po njima je nerazumno reći da institucije u BiH nisu u mogućnosti dostaviti odgovor na neko pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacije, dok, s druge strane, postoji stalna potreba naglašavanja da je čak više od 1000 državnih službenika uključeno u postupak pripreme odgovora. U pripremi odgovora na 3242 pitanja iz upitnika Europske komisije, tijekom 14 mjeseci u 35 radnih skupina radila su 1083 državna službenika sa svih razina vlasti koji su bili imenovani na 1600 pozicija. Osim njih, u rad je bilo uključeno i 15 članova Povjerenstva za europske integracije te 20 članova Kolegija za europske integracije. Održano je 70 sastanaka tijela u Mehanizmu koordinacije tijekom tehničke finalizacije odgovora. Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora.