VIDEO: Promovisan Alternativni izvještaj o aplikaciji BiH za članstvo u EU za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji

8. jula 2021. godine održana je promocija Alternativnog izvještaja o aplikaciji BiH za članstvo u EU za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji, koji je radila Inicijativa za monitoring EU integracija u BiH.

Na promociji su učestvovali_e autori_ce izvještaja: Denis Čarkadžić (UG Zašto ne), Uglješa Vuković (Transparency International BiH), Dragana Dardić (Helsinški parlament građana Banja Luka) i Sunita Dautbegović Bošnjaković (Forum ZFD). U ulozi moderatorice bila je Dajana Čelebić iz Asocijacije demokratskih inicijativa (ADI), ujedno i urednica izvještaja.

Alternativni izvještaj odnosi se na političke kriterije za članstvo u EU, te sadrži i Specijalni izvještaj o lokalnim izborima u Mostaru koji su se održali u 2020. godini i uticaju COVID-19 restrikcija na zaštitu i poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Velik broj predstavnika_ca državnih i međunarodnih institucija koji su prisustvovali_e na promociji, pokazuje važnost ovog dokumenta i učešća civilnog sektora na putu BiH ka evropskim integracijama.

U nastavku možete pogledati snimak s promocije izvještaja, a publikaciju možete preuzeti ovdje.