Vijesti.ba: Odlascima u Rusiju niko neće postati članica Evropske unije

Tekst objavljen na vijesti.ba, 11.01.2019. LINK

Odlascima u Rusiju, niko neće postati članica Evropske unije, poručio je danas izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Cristian Dan Preda.

On boravi u posjeti Bosne i i Hercegovini gdje je s novoizabranim zvaničnicima i nevladinim sektorom razgovarao o izazovima i prioritetima u procesu integracija u Evropsku uniju, a u današnjem susretu s novinarima je apelirao političkim strankama u BiH da u parlamentarnim tijelima za evropske integracije podrže ljude koji, prvenstveno, imaju potrebno znanje o procesu evropskih integracija, a drugo, spremnost za dijalog s evropskim kolegama, a ne za blokadu.

Cristian Dan Preda naglašava da Bosna i  Hercegovina ima akademske stručnjake za evropske integracije te predstavnike nevladinog sektora, pa može iskoristiti i te kapacitete u procesu pregovaranja.

Preda ističe da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status, kako se nada ove godine, ali i da treba imati ljude spremne za razgovor s evropskim kolegama u Briselu i Strazburu, odnosno puni kapacitet za pregovarački proces.

Po onome što je tokom aktuelne posjete čuo u kontaktima s predstavnicima domaćeg političkog i nevladinog sektora, optimista je više od njih, kako se čini, rekao je.

Cristian Dan Preda više puta je tokom današnjeg obraćanja novinarima naglasio da još nije formirano tijelo, odbor za stabilizaciju i pridruživanje, a Nikola Lovrinović, predsjedavajući zajedničke komisije  Parlamentarne skupštine BiH za evropske integracije, koji se također u ovoj prilici obratio novinarima, izjavio da je obrazložio zašto nije došlo do uspostave tog tijela.

Lovrinoviću je “briselska slika draga, ali i dejtonsku moramo respektovati“.

Tijana Cvjetićanin, članica Inicijative za monitoring evropskih integracija, rekla je da nevladin sektor ozbiljno sumnja da će u Bosni i Hercegovini doći do željenih promjena u odnosu na sadašnje stanje.

Cristian Dan Preda, Nikola Lovrinović i Tijana Cvjetićanin obratili su se novinarima nakon okruglog stola održanog povodom posjete evropskog izvjestioca, a u suradnji Inicijative za monitoring evropskih integracija s Delegacijom Evropske unije u BiH. Tema je bila “Trenutno stanje procesa evropskih integraija Bsone i Hercegovine”.

Cilj je bio razmjena mišljenja o aktuelnim pitanjima iz oblasti evropskih integracija između različitih institucija BiH i predstavnika organizacija civilnog društva.