Zakon o radu FBiH

asd111Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine, usvojen na sjednici Predstavničkog doma 31.07.2015. i Doma naroda 30.07.20105. objavljen je u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine 12.08.2015.

Ukoliko do sada niste imali priliku da pročitate tekst Zakona, isti je dostupan ovdje.