Zastupnica u Evropskom parlamentu Terry Reintke posjetila BiH 

Druženje sa Terry RaintkeBosnu i Hercegovinu je 4. i 5. decembra posjetila Terry Reintke, zastupnica u Evropskom parlamentu. Terry je u četvrtak 04. decembra učestvovala na regionalnoj konferenciji u Banja Luci koja tematizuje prava LGBT osoba a u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra. U petak 05. decembra Saša Gavrić (Sarajevski otvoreni centar) je ispred Inicijative sa Terry posjetio Parlamentarnu skupštinu BiH, gdje su se sreli i sa članovima/cama Komisije za ljudska prava, Komisije za ravnopravnost spolova i Komisije za evropske integracije. Skupa su posjetili i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH gdje su govorili o evropskim integracijama, ravnopravnosti spolova kao i pravima LGBT osoba i Roma kao naročito ranjivih i marginalizovanih grupa.

Posebno važan sastanak i druženje je bilo petak naveče kada su članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH imale priliku da upoznaju zastupnicu i sa njom podijele pojedinačna iskustva kao i ciljeve na kojima će istrajno raditi u narednom periodu.

Bosna i Hercegovina nije zaboravljena od strane evropskih institucija, iako nam slijedi veliki posao koji treba biti urađen a civilno društvo je vrlo važan sugovornik u procesu evropskih integracija, poručila je Terry, iznimno talentovana, mlada i iskrena zastupnica u Evropskom parlamentu.