Alternativni izvještaj upućen svim BiH institucijama i Evropskoj uniji

Logo inicijative (1)Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila je drugi Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija. Izvještaj, čiju izradu je koordinirao Sarajevski otvoreni centar kao koordinirajuća članica Inicijative, predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija u nastojanju da prikažu trenutno stanje u zemlji te na taj način pruže alternativu zvaničnom Izvještaju o napretku koji objavljuje Evropska unija u oktobru svake godine.

Fokus ovog izvještaja je na oblastima ljudskih prava, funkcioniranja države, pravosuđa i korupcije te tranzicione pravde tj. na političkim kriterijima EU integracija. Na prestavljanju Izvještaja koji je održan 18. jula u Sarajevu, govornici_e Saša Gavrić (Sarajevski otvoreni centar), Fedra Idžaković (Prava za sve), Tijana Cvjetićanin (Zašto Ne?) te moderator Damir Banović (Centar za političke studije), zaključili_e su da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak – presuda Sejdić-Finci još nije implementirana, rad institucija odlikuje nestabilnost, netransparentnost i neefikasnost, odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode, a ni Strukturirani dijalog za pravosuđe između BiH i EU ne pokazuje napredak, te je reforma pravosuđa zaustavljena. Isto tako, manjinske i ranjive grupe žive i dalje trpe diskriminaciju i nasilje, a sam Zakon o zabrani diskriminacije nije pokazao očekivane rezultate.

Ipak, članice Inicijative se nadaju da će opšti izbori u oktobru 2014. godine donijeti stabilnije političke strukture, spremne da se suoče sa različitim problemima. Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH će svakako zagovarati promjene kada su u pitanju usvajanje novih zakona i politika, ali i provedba istih. Nadamo se također da će bh. vlasti, ali i EU institucije, podržati jaču poziciju civilnog društva unutar različitih foruma u okviru EU integracija BiH te da će civilno društvo postati treći akter ovog procesa (pored države i EU institucija).

Nakon prezentacije, Alternativni izvještaj je ove sedmice upućen svim BiH institucijama i Evropskoj uniji, te se nadamo da će na taj način uticati na formiranje zvaničnog Izvještaja o napretku koji izlazi u oktobru.

PDF verzija Izvještaja na B/H/S jezicima je dostupna ovdje.