• 19/10/2018

  Strategija tranzicijske pravde u BiH – strategija koje nema

  Tranzicijska pravda je ključni prioritet za EU kada se angažira u situacije grubih kršenja ljudskih prava i teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava.

  More →
 • 16/10/2018

  Socijalna pravda u BiH: Put ka EU sa obespravljenim radnicima i radnicama

  Direktive kao zakonodavni akt EU, kojima se postavljaju ciljevi za EU članice u specifičnim oblastima, mogu poslužiti i bh. zakonodavnim tijelima za izradu standarda koji će potisnuti i postepeno smanjivati socijalnu nejednakost i radničko siromaštvo.

  More →
 • 16/10/2018

  BiH i EU: Neispunjeni zahtjevi nevladinih organizacija

  Četrdeset nevladinih organizacija okupljenih u Inicijativu za monitoring evropskih integracija, pred političare su postavile zahtjeve, koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ljudska prava. Nakon četiri godine, od 78 zahtjeva ispunjena je samo trećina.

  More →

News

Publications