• Invaliditet
  04/08/2016

  Alternativni izvještaj za BiH 2016: Osobe sa invaliditetom i dalje na marginama

  Zakoni kojima se regulišu prava osoba sa invaliditetom na svim nivoima i dalje diskriminišu osobe čiji invaliditet nije uzrokovan ratnim dejstvima.

  More →
 • cso
  04/08/2016

  Civilno društvo kao korektiv vlasti: zapažanja iz Alternativnog izvještaja 2016

  Još ne postoji stvarna saradnja između države i organizacija civilnog društva. Dok na državnom nivou postoji mehanizam koji ne funkcioniše, na entitetskom nivou ne postoje nikakvi institucionalni mehanizmi za saradnju između vladinog i nevladinog sektora

  More →
 • ombusmani
  04/08/2016

  Alternativni izvještaj 2016: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH u službi zaštite ljudskih prava

  Početkom 2016. godine, Institucija ombudsmana BiH pristupila je određenim internim promjenama, te je došlo do usvajanja nove strategije djelovanja ove institu

  More →

News

Publications

 • Newsletter