• 13754263_500551793475867_9192433220559025211_n
  02/12/2016

  Radiosarajevo.ba – Zašto je Europska komisija nespremna da ukaže ko to destabilizira BiH

  Veoma je zanimljivo pogledati razmimoilaženja mišljenja civilnog društva i Europske komisije, posebno kada je riječ o najzanimljivijim temama u našoj državi

  More →
 • pokit_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc
  01/12/2016

  Dnevni list: Ocjena situacije u BiH

  U izvješću se kroz komparativnu analizu utvrđuju podudarnosti, ali i razilaženja u odnosu na službeno izvješće Europske komisije te se u više navrata proziva Europska komisija budući da ista, prema objašnjenju nevladinih udruga, propušta ukazati na neke ključne nepravilnosti u ponašanju političkih aktera u BiH, kako stranaka, tako i organa vlasti

  More →
 • pokit_23745dd9b252ba856cdd795b606a47ea
  24/11/2016

  Komparativni pregled Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2016. godinu i Alternativnog izvještaja za BiH 2016

  Cilj komparativne analize je da utvrdi podudarnosti i razilaženja u odnosu na Izvještaj Evropske komisije, te da ustanovi u kojoj mjeri je EK u svojim zaključcima i preporukama uzela u obzir nalaze i preporuke organizacija civilnog društva

  More →

News

Publications

 • Newsletter