• 08/02/2018

  Uporedna analiza prijedloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – Kako prijedlozi Vlade FBiH i SDP-a doprinose unaprjeđenju liječenja neplodnosti

  Uporedo su analizirani svi prijedlozi od 2013. godine do danas, te je obrazloženo kako je ova problematika riješena na teritoriji Republike Srpske.

  More →
 • 06/02/2018

  Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate

   Publikacija je koncipirana kao kratki vodič o osnovnim pitanjima i najčešćim greškama prilikom podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava.

  More →
 • 31/01/2018

  Radna i socijalna prava u svjetlu Poglavlja 19 Upitnika

  Piše Anđela Pepić za Alternativno mišljenje i izvještaj 2017 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH.

  More →

News

Publications