• 14/04/2018

  Alternativni analitički izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji 2018: politički kriteriji

  Ovaj dokument se nadovezuje na prethodne izvještaje Inicijative, kao i na “Alternativne odgovore organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije”, koje je Inicijativa izradila 2017. godine.

  More →
 • 13/04/2018

  Strategija o proširenju EU: Kratki pregled graničnih sporova BiH i susjednih zemalja

  Jedna od tačaka u Strategiji Evropske unije za proširenje na Zapadnom Balkanu, koja je objavljena početkom 2018. godine, jeste i pitanje neriješenih graničnih sporova.

  More →
 • 11/04/2018

  REAKCIJA: Nedopustivo ugrožavanje rada tužilaštva i vladavine prava

  Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH apeluje na članove Parlamentarne skupštine BiH da u što kraćem vremenskom roku usvoji Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku koje će biti usklađene sa odlukom Ustavnog suda BiH ali i međunarodnim standardima

  More →

News

Publications