• 12/11/2018

  Cilj transfera osuđenih osoba je izdržavanje kazne u zemlji porijekla, Marko Radić je državljanin BiH

  Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH strogo osuđuje ovakav postupak, kao protivnog bilateralnom Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima i ciljevima Evropske konvencije o transferu osuđenih osoba, te zahtijeva od nadležnih institucija da adekvatnim mjerama djeluju u cilju sprječavanja ovakvih postupaka u budućnosti.

  More →
 • 31/10/2018

  Javno-privatno partnerstvo u BiH i EU

  Pitanje pravne zaštite u oblasti JPP je veoma bitno, jer potencijalni privatni partneri treba da znaju da mogu zaštiti svoje interese u postupku dodjele ugovora, a samim tim i direktno utjecati na smanjenje korupcije u ovoj oblasti.

  More →
 • 29/10/2018

  Nepostojanje Zakona o vanjskim poslovima kao prepreka EU integracijama

  BiH je jedina zemlja u regiji, ali i jedna od rijetkih u svijetu koja nema usvojen Zakon o vanjskim poslovima BiH. Iako pri imenovanju svakog saziva Vijeća ministara BiH, postoje planovi za usvajanje ovog Zakona, to se do danas nije ostvarilo.

  More →

News

Publications