29/08/2018 Kenan Sadović: Apatridija – limbo bez državljanstva U Bosni i Hercegovini je isto tako zabilježena pojava lica bez državljanstva kao i u ostatku regiona. Tačan broj nije poznat no on se... 01/08/2018 Dodatna pitanja Evropske komisije vlastima BiH Zabrinjavajuća su zapažanja Evropske komisije da su pojedini odgovori „dati nedosljedno i nisu obuhvatili sve relevantne nivoe vlasti“ i da su dostavljeni različiti odgovori... 27/07/2018 BH migrantska ruta Krizu su prvenstveno obilježili brojni politički skandali te nespremnost državnih institucija u čiju isključivu nadležnost spada i briga za izbjeglice. 25/07/2018 Harmonizacija u oblasti javnih nabavki na putu ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju (EU) će pregovarati u više od 30 poglavlja, gdje se poglavlje V odnosi... 24/07/2018 BH Radio 1: Položaj i izazovi organizacija civilnog društva u BiH Gosti: Leila Bičakčić (Centar za istraživačko novinarstvo) Damir Zeković (Centar za promociju civilnog društva) Dragana Dardić (Helsinški parlament građana Banja Luka) 20/07/2018 EU perspektiva za neprofitne medije: Kratkoročna i dugoročna podrška nezavisnom novinarstvu u BiH Neprofitni mediji u BiH već godinama se nalaze u nezavidnoj poziciji, sve od odlaska stranih donatora koji su poticali razvoj neprofitnih medija u 90-ima... 03/07/2018 Vijesti.ba: Zbog nedefiniranih stavova Brisela porastao euroskepticizam u BiH Tekst objavljen na portalu Vijesti.ba 30.6.2018. godine 21/06/2018 Saopštenje povodom upućivanja dodatnih pitanja Evropske komisije Obim i struktura dodatnih pitanja pokazatelj slabosti domaćih institucija i mehanizma koordinacije 20/06/2018 Inkluzivno obrazovanje – stanje u BiH i praksa i direktive EU Nezainteresiranost vlasti da se pobrine za ovu kategoriju društva, u nezavidan položaj stavila je djecu, njihove roditelje, te prosvjetne radnike. 31/05/2018 EWB: Može li „zapadnobalkanska šestorka“ da bude zadovoljna ishodom Samita u Sofiji? Usvojeni dokument se smatra kompromisnim rešenjem, budući da su se pojedine članice EU oštro protivile „ambicioznijim formulacijama“, naročito onim koje bi se direktnije odnosile... 14/05/2018 Hayd u park: 29/305 – Alternativni analitički izvještaj Inicijative i evropske integracije BiH Razgovarali smo o evropskom putu BiH i Alternativnom analitičkom izvještaju Inicijative u emisiji Hayd u park. 10/05/2018 Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH // Pregled aktivnosti u 2018. godini Doprinos Inicijative u praćenju reformi, nadgledanju primjena politika, prava i standarda Evropske unije i ove godine će se ogledati u nizu aktivnosti koje predstavljamo...