16/10/2018 BiH i EU: Neispunjeni zahtjevi nevladinih organizacija Četrdeset nevladinih organizacija okupljenih u Inicijativu za monitoring evropskih integracija, pred političare su postavile zahtjeve, koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ljudska... 12/10/2018 Pravna stečevina EU u oblasti zaštite okoliša: izazovi i mogućnosti u procesu evropskih integracija Kako bi se dostigli EU standardi zaštite okoliša, potrebno je mnogo posla i ulaganja, ali dugoročni benefiti imaju nemjerljivu vrijednost prvenstveno po zdravlje i... 09/10/2018 Utvrđivanje granica BiH i rješavanje otvorenih graničnih pitanja: Odnosi sa Hrvatskom Bosna i Hercegovina je, prilikom detaljnog utvrđivanja granične crte i ujedno graničnih prelaza sa svojim susjedima, naišla na niz otvorenih pitanja, kako sa Hrvatskom,... 04/10/2018 Izvještaj o ispunjenju Decembarskih zahtjeva 2014-2018 Na kraju mandatnog perioda u 2018. godini moguće je povući liniju i dobiti jasnu predstavu o tome koliko je učinjeno za protekle četiri godine... 04/10/2018 Pravna stečevina EU u oblasti zaštite okoliša: pravno normiranje u EU i benefiti aproksimacije Kako bi se dostigli EU standardi zaštite okoliša, potrebno je mnogo posla i ulaganja, ali dugoročni benefiti imaju nemjerljivu vrijednost prvenstveno po zdravlje i... 03/10/2018 Utvrđivanje granica BiH i rješavanje otvorenih graničnih pitanja: Odnosi sa Srbijom i Crnom Gorom Bosna i Hercegovina je, prilikom detaljnog utvrđivanja granične crte i ujedno graničnih prelaza sa svojim susjedima, naišla na niz otvorenih pitanja, kako sa Hrvatskom,... 27/09/2018 Pogrešna tumačenja statističkih podataka u oblasti zapošljavanja Istina je da broj registrovanih nezaposlenih osoba pada, međutim razlog pada treba tražiti u činjenici da sve veći broj radno sposobnog stanovništva napušta BiH 29/08/2018 Kenan Sadović: Apatridija – limbo bez državljanstva U Bosni i Hercegovini je isto tako zabilježena pojava lica bez državljanstva kao i u ostatku regiona. Tačan broj nije poznat no on se... 01/08/2018 Dodatna pitanja Evropske komisije vlastima BiH Zabrinjavajuća su zapažanja Evropske komisije da su pojedini odgovori „dati nedosljedno i nisu obuhvatili sve relevantne nivoe vlasti“ i da su dostavljeni različiti odgovori... 27/07/2018 BH migrantska ruta Krizu su prvenstveno obilježili brojni politički skandali te nespremnost državnih institucija u čiju isključivu nadležnost spada i briga za izbjeglice. 25/07/2018 Harmonizacija u oblasti javnih nabavki na putu ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju (EU) će pregovarati u više od 30 poglavlja, gdje se poglavlje V odnosi... 24/07/2018 BH Radio 1: Položaj i izazovi organizacija civilnog društva u BiH Gosti: Leila Bičakčić (Centar za istraživačko novinarstvo) Damir Zeković (Centar za promociju civilnog društva) Dragana Dardić (Helsinški parlament građana Banja Luka)