Preporuke za unapređenje Zakona o sukobu interesa BiH

Autorica: Ivana Korajlić Urednica: Dajana Bakić Izdavač: Sarajevski otvoreni centar (www.soc.ba) u ime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH (www.eumonitoring.ba) Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje. Publikacija na engleskom jeziku dostupna ovdje.  

Odnos BiH i EU: Kako do potpunog poštivanja ljudskih prava migranata i tražitelja azila

Svjedoci_kinje smo alarmantnog trenda kršenja ljudskih prava neregularnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica u svim dijelovima Evrope što nažalost uključuje i BiH. Neregularne migracije ne predstavljaju krivično djelo i samim tim neregularni migranti uživaju određena prava i slobode. Jedno od njih je i pravo da izjave azil odnosno pravo da pristupe pravičnom i efikasnom sistemu … Continued

BH Radio 1: O Zakonu o sukobu interesa sa Damirom Arnautom i Ivanom Korajlić

U saradnji sa BH Radiom 1, u njihovom otvorenom programu na temu Zakona o sukobu interesa govorili su Damir Arnaut, jedan od predlagača zakona i Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International koja radi na zagovaranju ovog zakona. Emisiju možete preslušati u nastavku. width=”560” height=”315” frameborder=”0” allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Prava tražitelja azila u BiH su samo ‘’slovo na papiru’’

Piše: Azra Delmanović Povećan broj ulazaka stranih državljana za koje se uglavnom koriste pojmovi migranti ili ljudi u pokretu u Bosni i Hercegovini je primijećen u martu 2016. godine, nakon zatvaranja tzv. Balkanske rute, koja je do tada bila puštena u Đevđeliji i išla je dalje prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Od tada, pa do danas … Continued

Trenutni položaj migranata i tražitelja azila u Bosni i Hercegovini

Piše: Liam Isić Na osnovu informacije podijeljene od strane UN-ove agencije za izbjeglice, UNHCR, od 2018. godine do danas je na teritorij Bosne i Hercegovine stiglo oko 68 000 migranata i tražitelja azila iz različitih zemalja. Tranzitni putevi kroz Bugarsku, Republiku Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Albaniju i Crnu Goru, dovode upravo do BiH. Opštepoznato je da … Continued

Migrantska kriza i njene refleksije na europski put BiH

Piše: Liam Isić Pristupanje Europskoj Uniji je strateški plan Bosne i Hercegovine, a na tom integracijskom putu BiH je dužna preduzeti neophodne mjere koje podrazumijeva članstvo u EU. U svrhu realizacije određenih aktivnosti u skladu s tim mjerama EU obezbjeđuje financijsku pomoć, kao i u slučaju ulaganja u jačanje kapaciteta BiH za rukovođenje migracijama, i … Continued

Ostvareni veliki koraci za prava LGBTI osoba

Piše: Selma Kešetović Bosna i Hercegovina, unatoč iznimno kompleksnom državnom, entitetskom i kantonalnom aparatu, bilježi pomake na polju borbe protiv diskriminacije na osnovu rodnog i seksualnog identiteta. Otpor promjenama u korist različitosti najprije je kulturološki, i tu je uvijek pitanje je li starija kokoš ili jaje, odnosno da li prije treba doći do promjene u … Continued

Aktivna participacija građana_ki u postupku kreiranja zakona i propisa je pokazatelj demokratske zrelosti

Razgovarao: Mirza Halilčević Period pandemije koronavirusa, još jednom je posvjedočio koliko je visok nivo transparentnosti rada politički lidera_ki važan. Pored navedenog, jednako je bitan i monitoring koji građani_ke trebaju da vrše i na koji imaju pravo. Aktivna participacija građana_ki u postupcima donošenja važnih političkih odluka koje utječu na kvalitet svakodnevnog života, zapravo je ključna i … Continued

Ekonomska pozicija žene ili zadnja stranica javnog momentuma u BiH

Piše: Vildana Džekman, pravnica i aktivistkinja Fondacije CURE Ekonomska pozicija žena u BiH je klizni teren ne samo za žene nego za sve one koji/e od straha od prokliznuća “bježe“ od te teme na sigurne momentume. Institucionalne politike su pod velom normiranih prividnih rodnih epiteta, mjere ekonomskog jačanja žena aposlutno stavili ciljano na zadnji pogonski … Continued

Ekonomija poslije pandemije

Piše: Adnan Muminović U našim životima ne postoji puno stvari u kojima smo gori od predviđanja budućnosti. Reći bilo šta o ekonomiji poslije pandemije je stoga kao rješavanje jednačine sa previše nepoznatih, hoću reći, prosto je nemoguće. Evo samo jednog primjera: Prema nekim preliminarnim istraživanjima, ljudi su barem jednako produktivni kada rade od kuće kao … Continued

Sloboda okupljanja u bh. zakonskim okvirima

Piše: Aida K. Kao rezultat zajedničkog rada dvanaest organizacija civilnog društva iz cijele BiH koje rade u različitim oblastima promocije i zaštite ljudskih prava, okupljenih u BiH Civil Society Initiative for UPR, 2019. godine, predstavljen je Izvještaj u sjeni za 3. ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u BiH. Jedna od važnih oblasti, … Continued

Politička ekonomija promjena

Piše: Adnan Muminović Postoji nekoliko razloga zašto su reforme u Bosni i Hercegovini toliko spore i teške i ovaj zapis ima za cilj da istakne neke od njih. Nijedno od navedenih objašnjenja, međutim, ne pruža opravdanje za zastoj, budući da se sve države ovog svijeta suočavaju sa svojim specifičnostima i izazovima. Na kraju dana, one … Continued