Strateški plan ruralnog razvoja: EU perspektiva bh. poljoprivrede

Početkom godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Strateški plan ruralnog razvoja, što je otvorilo mogućnost da poljoprivredni proizvođači, putem projekata, pristupe IPA fondovima Evropske unije u vrijednosti od 90 milijuna eura, koji su dostupni za naredne tri godine.

Koraci ka pristupu BiH u Evropsku uniju

15. februara 2016. godine BiH je podnošenjem formalnog zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji predsjedništvu Vijeća EU preduzela prvi korak ka dobijanju statusa države kandidatkinje.