Koraci ka pristupu BiH u Evropsku uniju

15. februara 2016. godine BiH je podnošenjem formalnog zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji predsjedništvu Vijeća EU preduzela prvi korak ka dobijanju statusa države kandidatkinje.

Kreativna Evropa u BiH – problemi i izazovi

Program Kreativna Europa u periodu 2014.–2020. raspolaže budžetom od 1.46 milijardi eura namijenjenih sufinansiranju projekata iz oblasti kulture i audiovizuelne djelatnosti. 

Đorđe Krajišnik: Javni radio-televizijski servis na izdisaju

Budući, kako se često navodi, opredjeljena za evropski put naša je zemlja prihvatila određene obaveze i standard koji se odnose na rad javnog radio-televizijskog servisa. Oni se prije svega odnose na neovisnost državnih medija od političkih uticaja i pritisaka, te njihovo normalno funkcionisanje i zakonska uokvirenost.

Jelena Obradović: Mobing u radnom odnosu

Strah parališe žrtve mobinga, a i one koji se boje da će to postati.  Pojedincu borba za zaštitu njegovih prava izgleda kao borba protiv vjetrenjača, zbog čega se vrlo rijetko odluče tražiti zaštitu.

TV Liberty: Gdje su odgovori za EU?

U četvrtak, 9.11.2017. u saradnji Inicijative za monitoring EU integracija u BiH i TV Liberty emitovana je TV debata pod nazivom Gdje su odgovori EU?

Kenan Delalić: Partitokracija u BiH

Zapošljavanje članova vladujućih partija, rodbine i bliskih ljudi su više pravilo nego izuzetak u našem javnom sektoru. Partitokracija, osim što je problem za građane BiH, ona je kao problem prepoznata i od strane Evropske unije.