Organizacije civilnog društva upozoravaju: Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama će ugroziti prava građana

Organizacije civilnog društva, okupljene u Inicijativi za monitoring evropskih integracija BiH, upozoravaju na manjkavosti Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine, kojeg je Vijeće ministara BiH usvojilo na 9. sjednici 12.04.2023. godine. Ovaj prijedlog u pojedinim dijelovima ugrožava stečena prava i dostignuća iz postojećeg Zakona i nije u skladu sa međunarodnim standardima i … Continued

Hoće li status kandidata BiH biti dovoljan motiv aktuelnim vlastima da ozbiljno počnu raditi na evropskim integracijama?

Autor: Denis Čarkadžić Polovinom decembra prošle godine, Bosna i Hercegovina (BiH) je dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Naglašavajući “trenutni geopolitički kontekst”, Vijeće EU u svojoj odluci podvuklo je hitnost da BiH krene naprijed na putu prema EU, posebno kroz ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju EU identificiranih … Continued

Potemkinova kandidatura: Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu za članstvo u Evropskoj uniji za 2022. godinu – politički kriteriji

Dodjeljivanje kandidatskog statusa za članstvo Bosne i Hercegovine (BiH) u Evropskoj Uniji (EU) bi neupućene moglo navesti da vjeruju kako su institucije i politički_e predstavnici_e ostvarili napredak u reformskim procesima i približili ovu zemlju standardu zemalja članica. Alternativni izvještaj Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine1 nudi osvrt i perspektivu organizacija civilnog društva o … Continued

Saopštenje Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH: Izmjene Krivičnog zakonika RS dodatno organičavaju već ugroženu slobodu izražavanja

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH se oštro protivi usvajanju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, objavljenom na web stranici Ministarstva pravde Republike Srpske 03.03.2023. godine. Pomenute izmjene i dopune, kojima se između ostalog kriminalizuje kleveta, su suprotne zahtjevima koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti za otvaranje pregovora i punopravno članstvo … Continued

Evropski parlament i proces proširenja: zagovarački prostor za civilno društvo

Autorica: Hata Kujraković Uskoro će izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Paulo Rangel predstaviti pred Odborom za vanjske poslove (AFET) Evropskog parlamenta (EP) nacrt Rezolucije o izvještaju Evropske komisije za BiH za 2022. godinu. Svake godine najrelevantnije rezolucije opisuju poziciju BiH i drugih zemalja Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija te ukazuju na neophodne … Continued

Zajedno protiv ograničavanja prava i sloboda

Autor: Dejan Lučka Protekle sedmice u Banjoj Luci je održana konferencija „Koliko će nam slobode ostati?” Neposredan povod za nju su bile najave zakonskih izmjena u Republici Srpskoj prema kojima će kleveta i uvreda postati krivična djela, a uz to će biti donijet zakon o lažnim vijestima i desiće se proširivanje krivičnih djela protiv ustavnog … Continued

Smjernice za pružanje zagovaračkog doprinosa organizacija civilnog društva u BiH u procesu evrounijskih integracija: Politički kriteriji

Ovaj informativno-zagovarački dokument nastaje u kontekstu odsustva nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, što je jedna od preporuka iz Mišljenja Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Usvajanje ovog dokumenta biće jasan znak da je nedoumicama vezanim za nadležnosti unutar BiH kraj, pa će i proces zagovaranja … Continued

Inicijativa za monitoring EU integracija: Pozivamo institucije da iskoriste historijsku šansu za BiH i ubrzaju reforme

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH pozdravlja dodjeljivanje kandidatskog statusa za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji kao važan geopolitički potez i snažnu poruku iz Brisela. Svaka odluka koja osnažuje evropsko jedinstvo bazirano na zajedničkim vrijednostima je važna u vrijeme sigurnosne krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu. Smatramo da ovo nije vrijeme za slavlje, … Continued

Obaveza zaštite novinara i medija od nasilja i prijetnji kao dio evropskih integracija BiH

Autor: Harun Išerić Napadi i prijetnje novinarima: kratki presjek stanja Linija za pomoć novinarima, koja djeluje u okviru udruženja BH Novinari, u 2021. godini je zabilježila 70 prijavljenih slučajeva kršenja novinarskih prava i medijskih sloboda, od čega 16 slučajeva fizičkih i verbalnih napada i prijetnji. Dominantan izvor napada i prijetnji jeste online prostor (70%), koji … Continued

Upravljanje migracijama i azilom u kontekstu EU integracija

Autor: Nedim Kulenović Unapređenje sistema upravljanja politika migracija i azila nameće se kao jedno od ključnih pitanja na putu BiH ka EU integracijama. Izazovi sa kojima se država suočila u ovom području tokom perioda 2018-2019. i pandemije ukazali su na sve nedostatke postojećeg sistema. Ti rizici postoje i dalje, te vlasti moraju preduzeti hitne korake … Continued

Koliki je utjecaj Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja u BiH?

Autorica: Sanela Bešić Premijeri država Zapadnog Balkana su 2019. godine usvojili Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije (EU) i regionalne saradnje (tzv. Poznanska deklaracija). Bosna i Hercegovina (BiH) se obvezala da će nastaviti i pojačati napore za punu ravnopravnost i integraciju Roma/kinja kroz sprovođenje i praćenje Operativnih zaključaka … Continued

Prijavite se za učešće na konferenciji „EU kandidatski status za BiH: Između zasluga i očekivanja“

  Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i Friedrich Ebert Stiftung u BiH organizuju konferenciju povodom dobijanja preporuke Evropske komisije za dodjeljivanje kandidatskog statusa BiH. Konferencija „EU kandidatski status za BiH: Između zasluga i očekivanja“ će se održati 29. novembra 2022. godine u Sarajevu u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo (Grbavica, Kemala … Continued