23/12/2016 Nenad Veličković: Kultura, pritisak, gušenje Nacionalizam u školi, kroz procese socijalizacije, nameće svakom djetetu kolektivne kulturne vrijednosti, služeći se pri tome indoktrinacijom kao dominantnim metodom. 23/12/2016 Dražana Lepir: Javni prostor pripada nama! Bitno je naglasiti da ovdje govorimo o politčkom djelovanju, koje nam je uskraćeno ili otežano ukoliko želimo da ukažemo na nemar i političku samovolju... 22/12/2016 Za domaće nepoželjni, za međunarodnu zajednicu “nužno zlo” O poziciji organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini 02/12/2016 Radiosarajevo.ba – Zašto je Europska komisija nespremna da ukaže ko to destabilizira BiH Veoma je zanimljivo pogledati razmimoilaženja mišljenja civilnog društva i Europske komisije, posebno kada je riječ o najzanimljivijim temama u našoj državi 01/12/2016 Dnevni list: Ocjena situacije u BiH U izvješću se kroz komparativnu analizu utvrđuju podudarnosti, ali i razilaženja u odnosu na službeno izvješće Europske komisije te se u više navrata proziva... 24/11/2016 Komparativni pregled Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2016. godinu i Alternativnog izvještaja za BiH 2016 Cilj komparativne analize je da utvrdi podudarnosti i razilaženja u odnosu na Izvještaj Evropske komisije, te da ustanovi u kojoj mjeri je EK u... 14/11/2016 Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u FBiH Za unapređenje zaštite ravnopravnosti spolova, zaštite prava povezanih sa majčinstvom, očinstvom i pravima djece 08/11/2016 Buka.com – Intergracija u EU je pitanje svih nas Bosna i Hercegovina je potencijalna kandidatkinja za članstvo u Evrpskoj Uniji. Zahtjev BiH za članstvo u zajednici evropskih država, Vijeće EU je razmotrilo... 08/11/2016 Radiosarajevo.ba – Zašto žitelji grada na Neretvi ne mogu izabrati lokalnu vlast Paradoksalno, upravo je taj multietnički karakter Mostara, činjenica da je najveći grad u državi u kojem neki konstitutivni narod nema apsolutnu većinu, glavni razlog... 02/11/2016 Buka.com – Gdje su nestali milioni namijenjeni Romima u BiH? Pa iako država već godinama izdvaja pozamašna sredstva za zapošljavanje Roma, značajnijih rezultata nema. Zašto? 31/10/2016 Radiosarajevo.ba – U deset kantona, 10 različitih politika prema porodiljama Alarmantni su podaci o sve manje novorođene djece u BiH. Teška ekonomska situacija te surovi životni ritam koji u prvi plan stavlja posao i... 28/10/2016 Buka.com – Nezaposlenost mladih je postao najveći problem u državi Nezaposlenost mladih je, može se slobodno reći, najveći problem u državi u posljednih nekoliko godina