23/03/2018 Pravo na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini: Između međunarodnih standarda i nacionalnih praksi Za razliku od drugih, sličnih analiza, ovdje se instituti ne posmatraju samo sa teorijskog aspekta i njihove usklađenosti sa međunarodnim smjernicama, već se u... 28/02/2018 Strateški plan ruralnog razvoja: EU perspektiva bh. poljoprivrede Početkom godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Strateški plan ruralnog razvoja, što je otvorilo mogućnost da poljoprivredni proizvođači, putem projekata, pristupe IPA fondovima Evropske unije... 27/02/2018 Intelektualno vlasništvo – Poglavlje 7 Upitnika EK U Alternativnom mišljenju i izvještaju 2017 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH, koji će biti objavljen početkom marta, po prvi put se tematizuje... 27/02/2018 Ruba Velagić: Obrazovanje u Upitniku Europske komisije Obrazovanje i edukacije se u ovom dokumentu pominju preko 60 puta, što ukazuje na vrijednost koju reforme u obrazovanju sa sobom nose u kontekstu... 26/02/2018 Federalna TV Dnevnik: BiH u procesu proširenja EU – Odgovor na perspektivu Emitovano 19.2.2018. godine u Dnevniku u 10:00 19/02/2018 AL Jazeera Balkans: BiH jedina u regiji nema državni program integrisanja u EU Tekst objavljen na Al Jazeeri Balkans 18.2.2018. godine. Vlasti u BiH još nisu izradile Program integrisanja u EU, jedan od najbitnijih dokumenta na evropskom... 08/02/2018 Uporedna analiza prijedloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – Kako prijedlozi Vlade FBiH i SDP-a doprinose unaprjeđenju liječenja neplodnosti Uporedo su analizirani svi prijedlozi od 2013. godine do danas, te je obrazloženo kako je ova problematika riješena na teritoriji Republike Srpske. 06/02/2018 Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate  Publikacija je koncipirana kao kratki vodič o osnovnim pitanjima i najčešćim greškama prilikom podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava. 31/01/2018 Radna i socijalna prava u svjetlu Poglavlja 19 Upitnika Piše Anđela Pepić za Alternativno mišljenje i izvještaj 2017 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH. 26/01/2018 Parlamentarni nadzor nad sigurnosnim sektorom u Bosni i Hercegovini Tekst Denisa Hadžovića iz Centra za sigurnosne studije - BiH za Alternativno mišljenje i izvještaj 2018 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH. 25/01/2018 Stanje u oblasti obrazovanja u BiH 2017 Piše Nenad Veličković za Alternativno mišljenje i izvještaj 2017 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH 16/01/2018 Koraci ka pristupu BiH u Evropsku uniju 15. februara 2016. godine BiH je podnošenjem formalnog zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji predsjedništvu Vijeća EU preduzela prvi korak ka dobijanju statusa države...