06/02/2018 Sve što ste želeli da znate o podnošenju predstavke evropskom sudu za ljudska prava, a niste smeli da pitate  Publikacija je koncipirana kao kratki vodič o osnovnim pitanjima i najčešćim greškama prilikom podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava. 31/01/2018 Radna i socijalna prava u svjetlu Poglavlja 19 Upitnika Piše Anđela Pepić za Alternativno mišljenje i izvještaj 2017 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH. 26/01/2018 Parlamentarni nadzor nad sigurnosnim sektorom u Bosni i Hercegovini Tekst Denisa Hadžovića iz Centra za sigurnosne studije - BiH za Alternativno mišljenje i izvještaj 2018 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH. 25/01/2018 Stanje u oblasti obrazovanja u BiH 2017 Piše Nenad Veličković za Alternativno mišljenje i izvještaj 2017 Inicijative za monitoring EU integracija u BiH 16/01/2018 Koraci ka pristupu BiH u Evropsku uniju 15. februara 2016. godine BiH je podnošenjem formalnog zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji predsjedništvu Vijeća EU preduzela prvi korak ka dobijanju statusa države... 09/01/2018 Reformska agenda u Parlamentu FBiH: Istorija neusvojenih zakona Na putu reformi važna uloga dodijeljena je i Federalnom parlamentu koji je usvajanjem zakona trebao izaći u susret novom EU programu ekonomskih reformi kojim... 28/12/2017 Kenan Sadović: Protokol 15 Evropske konvencije o ljudskim pravima Protokol 15 je trenutno u procesu ratifikacije i otvoren je za potpisivanje od 2013. godine. Bosna i Hercegovina nije potpisala, a bez toga ne... 28/12/2017 Kreativna Evropa u BiH – problemi i izazovi Program Kreativna Europa u periodu 2014.–2020. raspolaže budžetom od 1.46 milijardi eura namijenjenih sufinansiranju projekata iz oblasti kulture i audiovizuelne djelatnosti.  18/12/2017 Al Jazeera Balkans: BiH godinu dana bez odgovora na Upitnik Na Al Jazeera Balkans 9.12.2017. emitovan je prilog koji se bavi kašnjenjem institucija BiH sa odgovorima na Upitnik Evropske komisije. U navedenom prilogu svoj... 14/12/2017 Federalni radio – Otvoreni studio: Radio emisija o Upitniku Evropske komisije Na Federalnom radiju u emisiji Otvoreni studio emitovanoj 6.12.2017. razgovarali smo na temu Upitnika Evropske komisije, zašto smo jedina zemlja koja smo "probili" rok... 07/12/2017 Đorđe Krajišnik: Javni radio-televizijski servis na izdisaju Budući, kako se često navodi, opredjeljena za evropski put naša je zemlja prihvatila određene obaveze i standard koji se odnose na rad javnog radio-televizijskog... 06/12/2017 Jelena Obradović: Mobing u radnom odnosu Strah parališe žrtve mobinga, a i one koji se boje da će to postati.  Pojedincu borba za zaštitu njegovih prava izgleda kao borba protiv...