09/01/2018 Reformska agenda u Parlamentu FBiH: Istorija neusvojenih zakona Na putu reformi važna uloga dodijeljena je i Federalnom parlamentu koji je usvajanjem zakona trebao izaći u susret novom EU programu ekonomskih reformi kojim... 28/12/2017 Kenan Sadović: Protokol 15 Evropske konvencije o ljudskim pravima Protokol 15 je trenutno u procesu ratifikacije i otvoren je za potpisivanje od 2013. godine. Bosna i Hercegovina nije potpisala, a bez toga ne... 28/12/2017 Kreativna Evropa u BiH – problemi i izazovi Program Kreativna Europa u periodu 2014.–2020. raspolaže budžetom od 1.46 milijardi eura namijenjenih sufinansiranju projekata iz oblasti kulture i audiovizuelne djelatnosti.  18/12/2017 Al Jazeera Balkans: BiH godinu dana bez odgovora na Upitnik Na Al Jazeera Balkans 9.12.2017. emitovan je prilog koji se bavi kašnjenjem institucija BiH sa odgovorima na Upitnik Evropske komisije. U navedenom prilogu svoj... 14/12/2017 Federalni radio – Otvoreni studio: Radio emisija o Upitniku Evropske komisije Na Federalnom radiju u emisiji Otvoreni studio emitovanoj 6.12.2017. razgovarali smo na temu Upitnika Evropske komisije, zašto smo jedina zemlja koja smo "probili" rok... 07/12/2017 Đorđe Krajišnik: Javni radio-televizijski servis na izdisaju Budući, kako se često navodi, opredjeljena za evropski put naša je zemlja prihvatila određene obaveze i standard koji se odnose na rad javnog radio-televizijskog... 06/12/2017 Jelena Obradović: Mobing u radnom odnosu Strah parališe žrtve mobinga, a i one koji se boje da će to postati.  Pojedincu borba za zaštitu njegovih prava izgleda kao borba protiv... 05/12/2017 BH radio 1: Politička participacija žena u BiH U trećoj i finalnoj emisiji na BH radio 1 govorimo o temi političke participacije žena u BiH. Sagovornici_e su bili_e Emina Bošnjak i Davorin... 04/12/2017 BH radio 1: Borba protiv rodno zasnovanog nasilja Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, organizovao je snimanje radio emisije u kojoj je bilo riječi o borbi... 01/12/2017 BH radio 1: Reproduktivna prava Ova emisija je tematizuje reproduktivna prava žena i pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju. 17/11/2017 TV Liberty: Gdje su odgovori za EU? U četvrtak, 9.11.2017. u saradnji Inicijative za monitoring EU integracija u BiH i TV Liberty emitovana je TV debata pod nazivom Gdje su odgovori... 04/10/2017 Kenan Delalić: Partitokracija u BiH Zapošljavanje članova vladujućih partija, rodbine i bliskih ljudi su više pravilo nego izuzetak u našem javnom sektoru. Partitokracija, osim što je problem za građane...