05/12/2017 BH radio 1: Politička participacija žena u BiH U trećoj i finalnoj emisiji na BH radio 1 govorimo o temi političke participacije žena u BiH. Sagovornici_e su bili_e Emina Bošnjak i Davorin... 04/12/2017 BH radio 1: Borba protiv rodno zasnovanog nasilja Sarajevski otvoreni centar, kao koordinirajuća organizacija Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, organizovao je snimanje radio emisije u kojoj je bilo riječi o borbi... 01/12/2017 BH radio 1: Reproduktivna prava Ova emisija je tematizuje reproduktivna prava žena i pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju. 17/11/2017 TV Liberty: Gdje su odgovori za EU? U četvrtak, 9.11.2017. u saradnji Inicijative za monitoring EU integracija u BiH i TV Liberty emitovana je TV debata pod nazivom Gdje su odgovori... 04/10/2017 Kenan Delalić: Partitokracija u BiH Zapošljavanje članova vladujućih partija, rodbine i bliskih ljudi su više pravilo nego izuzetak u našem javnom sektoru. Partitokracija, osim što je problem za građane... 29/09/2017 Hayd u park – 03/279: Predstavljanje Alternativnih odgovora na upitnik Evropske komisije U trećoj ovosezonskoj epizodi emisije Hayd u park emitovanoj na Federalnoj televiziji gostovale su Inela Hadžić, Tijana Cvjetićanin i Vladana Vasić ispred Inicijative i... 22/09/2017 Kako radimo sa ljudima koji rade za našu zemlju ili zašto je sistem upravljanja ljudskim resursima temelj dobre uprave Ne postoji jedinstveni model definisanja državne službe odnosno odgovarajuće kategorije zaposlenih. Države to pitanje regulišu shodno svojim specifičnostima i tradiciji.  19/09/2017 Procjena uticaja propisa ili kakvo zakonodavstvo ostavljamo našoj djeci? Postoji opšte međunarodno priznanje da je bolja regulativa neophodna za privrednu konkurentnost zemlje. Pretjerano opterećujući propisi i javne institucije koje destimulišu stvaranje ili proširenje... 18/09/2017 Šta nas sve očekuje u procesu reforme javne uprave? Da bismo se bavili reformom nekog sektora, moramo znati šta su nam pokazatelji – jer je na kraju najvažnije znati odgovoriti na pitanje:... 08/09/2017 Radio Sarajevo: EU integracije / Nevladine organizacije brže odgovorile na Upitnik Europske komisije Svrha alternativnih odgovora je dati dodatak zvaničnim odgovorima i doprinijeti preciznijoj, uravnoteženijoj i na građane orijentiranoj procjeni pitanja mjerodavnih za status kandidature BiH u... 28/08/2017 Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije Objavljujemo publikaciju Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije, autorice Natalije Petrić, nastalu u saradnji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Sarajevskog otvorenog... 28/08/2017 Radio Slobodna Evropa: Na vratima Evrope 20.8.2017. U emisiji Radija Slobodne Evrope pod nazivom Na vratima Evrope, emitovanoj 20.8.2017. godine bilo je riječi o nedavno objavljenim Alternativnim odgovorima organizacija civilnog društva na...