11/04/2016 Narandžasti izvještaj: Obrazovanje i učešće na tržištu rada Ravnopravnost spolova nije integrisana u obrazovni sistem, u nastavnim sadržajima preovladavaju priče o muškarcima (autori, muškarci u historiji, naučnici i slično), a uopšte se... 08/04/2016 Narandžasti izvještaj: Pravni i institucionalni okvir za ravnopravnost spolova Svi nivoi vlasti treba da jačaju postojeće institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova (ARS BiH, GC FBiH, GC RS), fokusirajući se na ljudske kapacitete i... 07/04/2016 Narandžasti izvještaj: Prioritetne mjere koje se trebaju poduzeti Kantoni, pored postojećih komisija u skupštinama kantona, moraju uspostaviti urede ili radna tijela u vladama, koji će pratiti stanje ravnopravnosti spolova, izrađivati javne politike... 04/04/2016 U zakonodavnoj proceduri u Parlamentarnoj skupštini BiH će se naći tri vrlo bitna zakona Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za utorak, 05.04.2016. godine, kada će u prvom čitanju biti diskutovano, između ostalog, i o tri... 21/03/2016 Narandžasti izvještaj: Tekuće prakse kršenja ljudskih prava Pored predloženih zakonskih izmjena, zabrinjava da Vlada Federacije BiH nije izdvojila niti jednu konvertibilnu marku prema postojećim sig­urnim kućama tokom 2015. godine. 21/03/2016 Konferencija: „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji” Ovo je prilika da se parlamentarci/ke i predstavnici/e civilnog društva sastanu i prodube partnerstvo koje nam je potrebno za što brži napredak u procesu... 16/03/2016 Narandžasti izvještaj: Dobre prakse – Usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske konvencije Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja je usvojila javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala da će... 04/03/2016 U Sofiji održana konferencija na temu razmjene iskustava između EU i zemalja kandidatkinja Na konferenciji se razgovaralo o napretku pojedinih zemalja sa Balkana u procesu evropskih integracija. 03/03/2016 Delegacija Evropske unije u BiH treba da reaguje na izjave o politizaciji odluka ustavnih sudova u BiH Proglašavanje odluka ustavnih sudova političkim i politizacijom dodatno dovodi do urušavanja vladavine prava i demokratskog sistema države. 26/02/2016 BOSNIA DAILY: Inela Hadžić: Institucije moraju raditi na izvršavanju obaveza Sve institucije trebaju početi raditi na izvršenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 26/02/2016 BOSNIA DAILY: BiH aplicira za članstvo u EU BiH je aplicirala za članstvo u EU - potez kojeg hvale mnogi lokalni političari, ali propituju skoro svi drugi 26/02/2016 BOSNIA DAILY: OCD kritikuju vlast zbog držanja u tajnosti usvajanje ključnog mehanizma Koalicija organizacija civilnog društva koja vrši monitoring procesa evropskih integracija saopštila je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prekršilo principe transparentnog rada vlasti...