04/12/2015 Komparativni pregled „Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2015. godinu“ i „Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015“ Cilj komparativne analize je da ustanovi u kojoj mjeri je Evropska komisija u svojim zaključcima i preporukama uzela u obzir preporuke i nalaze organizacija... 02/12/2015 VSTV kao zaostavština jednog dijaloga o pravosuđu VSTV-ov zadatak je bila uspostava efikasnog sudskog sistema i tužilačke funkcije na razini Bosne i Hercegovine, te Brčko distrikta BiH, budući da su entiteti,... 02/12/2015 Ko je zadužen za provođenje SSP-a? Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (Sporazum) između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH) stupio je na snagu 1. juna 2015. godine, nakon... 26/11/2015 Rasim Ibrahimagić: Šta je screening proces i zašto je on važan u procesu pristupanja Evropskoj uniji? Prva faza u pregovorima o pristupanju u Evropsku uniju koju je potrebno provesti prije samog sadržajnog početka pregovora je pregled i analiza usklađenosti zakonodavstva... 10/11/2015 Izrada Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH rezultiraće boljom zaštitom ljudskih prava Koja je uloga Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH u procesu reforme Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine? 10/11/2015 Objavljen Izvještaj o napretku BiH 2015. Evropska komisija je danas objavila Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH u narednom periodu... 09/11/2015 Okončan proces imenovanja ombudsmena_ki: Uloga organizacija civilnog društva Članice Inicijative učestvovale su i na svim sjednicama Komisije, te doprinijele procesu i dostavljanjem pitanja za kandidate_kinje koji_e su 30.09. i 01.10. intervjuisani_e i... 04/11/2015 Viši sud Bosne i Hercegovine: Pregovaranje bez krčmara Zaokret u političkoj stvarnosti zemlje dovela je do dramatične polarizacije stavova koji dolaze, kako iz političke, tako i ekspertske baze, u ovisnosti o tome... 15/10/2015 DEI: Poziv za učešće na seminarima u četvrtom kvartalu 2015. Direkcija za evropske integracije će u četvrtom kvartalu 2015. godine organizirati seminare iz našeg Programa obrazovanja iz oblasti evropskih integracija „Učimo o EU- dokučimo... 12/10/2015 KLIX.ba – Kantoni kao države, operacija neuspješna: Centralizaciju zdravstva koči Sarajevo? U većem bh. entitetu deset kantona se po pitanju načina regulisanja ponašaju kao male države. Iako se tu i tamo može pronaći želja za... 09/10/2015 KLIX.ba – Poražavajući podaci o učešću žena u vlasti u BiH Prema posljednjim istraživanjima, od 68 kantonalnih ministara samo je osam žena, a učešće žena u zakonodavnoj vlasti ne prelazi 20 posto. 08/10/2015 KLIX.ba – Finansiranje političkih stranaka u BiH: Mijenjati zakon da bi se spriječile zloupotrebe Finansiranje političkih stranaka u BiH regulisano je zakonom koji je usvojen 2012. godine. Zakon ima niz manjkavosti koje političkim strankama omogućavaju različite zloupotrebe. Njegova...