26/04/2016 U pripremi Alternativni izvještaj za BiH 2016 Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH započela je sa izradom Alternativnog izvještaja za BiH 2016 21/04/2016 Narandžasti izvještaj: Politički život i odlučivanje Političke partije moraju osigurati ravnopravno učešće žena u procesima upravljanja, odlučivanja i predstavljanja unutar stranaka, a naročito u rukovodećim tijelima. 20/04/2016 Narandžasti izvještaj: Zdravstvena zaštita Nadležne institucije treba da provode kampanje za podizanje svijesti šire javnosti o značaju reproduktivnog zdravlja u svim fazama života te se ova pitanja treba... 20/04/2016 SOC dostavio podneske kao doprinos Izvještaju o napretku za 2016. Doprinos Sarajevskog otvorenog centra sadrži četiri podneska iz dvije različite oblasti: Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH (oblast: uprava), suzbijanje diskriminacije, prava žena i... 11/04/2016 Narandžasti izvještaj: Obrazovanje i učešće na tržištu rada Ravnopravnost spolova nije integrisana u obrazovni sistem, u nastavnim sadržajima preovladavaju priče o muškarcima (autori, muškarci u historiji, naučnici i slično), a uopšte se... 08/04/2016 Narandžasti izvještaj: Pravni i institucionalni okvir za ravnopravnost spolova Svi nivoi vlasti treba da jačaju postojeće institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova (ARS BiH, GC FBiH, GC RS), fokusirajući se na ljudske kapacitete i... 07/04/2016 Narandžasti izvještaj: Prioritetne mjere koje se trebaju poduzeti Kantoni, pored postojećih komisija u skupštinama kantona, moraju uspostaviti urede ili radna tijela u vladama, koji će pratiti stanje ravnopravnosti spolova, izrađivati javne politike... 04/04/2016 U zakonodavnoj proceduri u Parlamentarnoj skupštini BiH će se naći tri vrlo bitna zakona Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za utorak, 05.04.2016. godine, kada će u prvom čitanju biti diskutovano, između ostalog, i o tri... 21/03/2016 Narandžasti izvještaj: Tekuće prakse kršenja ljudskih prava Pored predloženih zakonskih izmjena, zabrinjava da Vlada Federacije BiH nije izdvojila niti jednu konvertibilnu marku prema postojećim sig­urnim kućama tokom 2015. godine. 21/03/2016 Konferencija: „Razmjena iskustava i dobre prakse u procesu pridruživanja Evropskoj uniji” Ovo je prilika da se parlamentarci/ke i predstavnici/e civilnog društva sastanu i prodube partnerstvo koje nam je potrebno za što brži napredak u procesu... 16/03/2016 Narandžasti izvještaj: Dobre prakse – Usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske konvencije Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja je usvojila javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala da će... 04/03/2016 U Sofiji održana konferencija na temu razmjene iskustava između EU i zemalja kandidatkinja Na konferenciji se razgovaralo o napretku pojedinih zemalja sa Balkana u procesu evropskih integracija.