Javni poziv za autora/icu analize zakonske regulative o zaštiti podataka u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje JAVNI POZIV kojim traži autora/icu analize postojećih zakonskih odredbi o zaštiti podataka u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta CEI TO DATA ROL (Zaštita podataka i vladavina prava u BIH)  kojeg Sarajevski otvoreni centar provodi kroz Inicijativu za monitoring evropskih integracija BiH,  uz podršku Central European Initiative. … Continued

Održan prvi trening u sklopu projekta CEI to DATA ROL: Zaštita podataka i vladavina prava u BIH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine uspješno je završila prvu aktivnost u sklopu projekta CEI to DATA ROL koji je, 15. i 16. aprila, okupio predstavnike_ce organizacija koje su članice Inicijative. Uz podršku Central European Initiative, po prvi put je obrađena Opšta Uredba u zaštiti podataka Evropske unije (GDPR), koja predstavlja jednu od … Continued

Transparency International BiH: Autoritarni režim u RS na opasnoj stranputici – nastavak legalizacije represije

U nastavku prenosimo saopštenje Transparency International BiH, članice Inicijative za monitoring EU integracija BiH, o Prijedlogu zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija – Vlada Republike Srpske je u potpunoj tajnosti utvrdila Prijedlog Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija i uputila ga na dalje usvajanje u NSRS, kršeći ponovo pravila i … Continued

Saopštenje Inicijative za monitoring europskih integracija: “Pozdravljamo odluku o otvaranju pregovora između BiH i EU – vrijeme je za suštinski iskorak u ispunjavanju reformi na putu prema članstvu BiH u EU”

Inicijativa za monitoring EU integracija, kao jedina koalicija nevladinih organizacija koja prati proces pregovaranja i pristupanja EU, pozdravlja odluku o otvaranju pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Nakon formalnog otvaranja pregovora, vrijeme je da se institucije BiH vrate ozbiljnom radu na ispunjavanju neophodnih uslova na koje se referiralo Europsko vijeće. Ovo je tek … Continued

Kulturna politika i EU integracije BiH

U periodu nakon dostavljanja Analitičkog izvještaja Vijeće ministara je usvojilo Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije 15.10.2019. godine u u kojem se ne navodi niti jedna mjera za realizaciju koja se eksplicitno tiče kulture u smislu Poglavlja 26, već su sve navedene mjere iz oblasti obrazovanja.

Nadzor nad revizijom privrednih društava

Bosna i Hercegovina na putu ka pridruživanju EU, treba da donese zakone i propise, koji će, uz poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine i nadležnosti entiteta, regulisati i harmonizirati nadzor nad revizijama u Bosni i Hercegovini, u cilju „ujednačavanja praksi“ na terenu.

EU integracije: vanjskopolitički cilj ili prazni označitelj?

Stoga, pitanje europskih integracija, dobra je priča za obje strane – domaće političare kako bi imali pokriće za svoje odluke (ili njihovo neprovođenje), ali i za funkcionere EU kako bi time krili duboku strukturnu krizu i poraz ideje Europske unije.

Etnopolitički ambijent i EU integracije

Sadržavajući odredbe zasnovane na nacionalnoj pripadnosti i prebivalištu poput imenovanja, sastava i postupaka odlučivanja šefa države, izvršnih i zakonodavnih tijela, Ustav Bosne i Hercegovini u koliziji je sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Funkcionalni izborni sistem: Učešće dijaspore

Jedan od segmenata obuhvaćen politikom EU jeste i Izborni sistem koji ujednačava prava EU rezidenata sa pravima glasa građana države članice u kojoj građanin ima boravište.

Životna sredina – kada ako ne danas?

Evropska komisija je naglasila potrebu da se započne sa implementacijom Pariškog sporazuma o klimatskim promjena, te ažurira i provede Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja za BiH.

Sigurnost na cestama kao dio transportne politike BiH i EU

Europska komisija u izvještaju o Bosni i Hercegovini navodi da nepostojanje jedinstvenog ili usklađenog pravnog i regulatornog okvira, te nedovoljno administrativnih kapaciteta, kao i loše provedbe i koordinacije, loše saradnje između raznih nivoa vlasti i kašnjenje u osiguravanju ugovorenog vanjskog finansiranja usporavaju procese regulisanja navedenih problema.