Studenti i studentice UNSA o realizaciji preporuka Evropske komisije

Juli, 2020.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je tokom nekoliko posljednjih mjeseci objavila analitičko-informativne tekstove čiji su autori i autorke studenti i studentice Univerziteta u Sarajevu, sa Fakulteta političkih nauka (Odsjek za politologiju, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija), Filozofskog fakulteta (Odsjek za komparativnu književnost i informacijske studije), te Elektrotehničkog fakulteta (Odsjek za informatiku). Pod mentorstvom višeg asistenta Jasmina Hasanovića sa Fakulteta političkih nauka, ova saradnja je rezultirala sa ukupno 19 tekstova objavljenih na web stranici Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH (www.eu-monitoring.ba).

Cilj pisanja i objavljivanja tekstova bio je približiti i rasvijetliti odnos između Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije o Aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji usvojenog u oktobru 2019. godine sa samim Analitičkim izvještajem objavljenog od strane Evropske komisije u junu 2019. godine, te vidjeti na koji način su vlasti u BiH pristupili i namjeravaju pristupiti realizaciji određenih preporuka iz različitih poglavlja, uz osvrt koliko je realizacija određenih preporuka značajna, da li se dovoljno radi na tome, te šta bi se moglo očekivati ili predložiti u budućnosti s ciljem njihove kvalitetnije realizacije.

Učešćem u ovakvim i sličnim aktivnostima, studenti i studentice pokazuju svoju jasnu društvenu i političku angažiranost i izvan ispitnih i nastavnih obaveza, te se uključuju i učestvuju u društvenom i političkom životu zajednice nastojeći dati doprinos u razumijevanju i rješavanju problema sa kojima se država i društvo suočavaju.

Kompletan spisak objavljenih tekstova u okviru ove saradnje:

 1. Funkcionalno unutrašnje energetsko tržište: Energetsko tržište u BiH i perspektive EU saradnje (Mirza Krajina)
 2. Kapaciteti i koordinacija institucija za provedbu prava intelektualnog vlasništva (Emina Adilović)
 3. Nauka i istraživanje – prevazilaženje fragmentiranog sistema? (Ilhana Hindija, Erna Zilić i Merima Muhić)
 4. Klimatske promjene, okolišne politike i EU integracije (Suljo Ćorsulić)
 5. Ravnopravnost između žena i muškaraca u zapošljavanju i socijalnoj politici (Sunčica Đukanović)
 6. Monetarna politika i Centralna banka u kontekstu EU integracija BiH (Samira Trešnjo)
 7. Obrazovanje i EU integracije (1/2) (Minel Abaz)
 8. Finansijska nezavisnost u oblasti medija (RAK i javni RTV servis) (Harisa Bojčić)
 9. Sigurnost i zaštita zdravlja na radu (Alem Bajramović)
 10. Zajedničko tržište u oblasti poljoprivrede (Amela Brčaninović)
 11. Obrazovanje i EU integracije (2/2) (Minel Abaz)
 12. Digitalizacija i razvoj informacijskog društva (Emina Adilović)
 13. Obrazovanje u BiH kao stvarni pokazatelj kvalitete jednog društva (Ena Jusufbegović)
 14. Funkcionalni izborni sistem: Ažurirani birački spiskovi (Mirza Krajina)
 15. Sigurnost na cestama kao dio transportne politike BiH i EU (Selma Mašić)
 16. Životna sredina – kada ako ne danas? (Ilhana Hindija, Erna Zilić i Merima Muhić)
 17. Funkcionalni izborni sistem: Učešće dijaspore (Mirza Krajina)
 18. Etnopolitički ambijent i EU integracije (Jasmin Hasanović)
 19. EU integracije: vanjskopolitički cilj ili prazni označitelj (Jasmin Hasanović)

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine